Raz dva navařeno...

Informace k bezlepkové dietě

Již od roku 2005 dodáváme na český trh směsi pro pečení a vaření bezlepkových jídel. V současné době jsme jediný český výrobce, která nabízí tak širokou a ucelenou řadu směsí pro přípravu jídel bez lepku od snídaně až po večeři.

Receptáře bezlepkových receptů

O celiakii

Celiakie je onemocnění způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku. Lepek je zásobní bílkovina nacházející se v obilném zrnu; způsobuje lepivost těsta. Pro pacienta trpícího celiakií je škodlivý lepek pšenice (nazývaný gliadin), lepek ječmene (hordein), žita (sekalin) a ovsa (avenin). Celiakie je onemocnění celoživotní, může se objevit v jakémkoliv věku – od batolecího až po velmi vysoký věk.

Podstata celiakie

Podstatou celiakie je autoimunitní zánět sliznice tenkého střeva vyvolaný lepkem v potravě. Tento zánět vede k ztenčení (atrofii) sliznice tenkého střeva a je spojen s poruchou všech funkcí tenkého střeva, tj. s poruchou vstřebávání živin, minerálů a vitamínů i s poruchou střevní bariéry a imunity. Rovněž spektrum celiakálních projevů je velmi rozmanité: typická celiakie v raném dětství se projevuje vznikem průjmu v době, kdy je dítěti do jídelníčku zařazována strava obsahující lepek.

Celiakie u starších dětí a u dospělých mívá často atypické projevy, chybí průjmy, ale jsou přítomny jiné příznaky vyplývající z poruchy vstřebávání živin v tenkém střevě (váhový úbytek, u dětí růstová retardace, dlouhodobá únava, různé typy zažívacích obtíží - nadýmání, nechutenství, křečovité bolesti břicha, dokonce i zácpa, dále nedostatek železa a chudokrevnost, osteoporóza…) nebo příznaky spojené s porušenou imunitní funkcí tenkého střeva (tzv. autoimunitní choroby: např. onemocnění štítné žlázy, diabetes mellitus 1.typu, postižení dalších žláz s vnitřní sekrecí, choroby kůže a sliznic, revmatické, kostní a nervové choroby, aj.).

Příčiny celiakie

Celiakie je onemocnění geneticky vázané. Hlavním genetickým rizikovým faktorem je přítomnost genu HLA DQ2, resp. HLA DQ8. Jde o geny kódující tzv. HLA antigeny II. třídy (HLA je zkratka pro Human Leukocyte Antigen, což jsou bílkovinné struktury na povrchu lidských bílých krvinek, které se podílejí na obranyschopnosti, na rozpoznávání tělu cizorodých látek). Právě podtyp HLA DQ2 a HLA DQ8 je rizikový pro rozvoj celiakie. V současné době je možné genetické riziko celiakie vyšetřit, avšak přítomnost uvedených rizikových genů neznamená automaticky diagnózu celiakie. Uvedené rizikové geny jsou totiž velmi často zastoupeny v evropské populaci a je odhadováno, že pouze 2-3% nositelů těchto genů onemocní celiakií. K rozvoji celiakie je kromě tohoto genetického pozadí nutná konzumace lepku a i přítomnost řady vyvolávajících faktorů (jako jsou například absence kojení, infekce, stres).

Diagnóza celiakie

Diagnóza celiakie je dána kombinací přítomnosti specifických celiakálních autoprotilátek (protilátky proti tkáňové transglutamináze, protilátky proti endomyziu, protilátky proti deamidovaným gliadinovým peptidum) v krvi nemocného a přítomnosti postižení sliznice tenkého střeva (tzv. vilózní atrofie), kdy vzorek tenkého střeva je získáván biopsií provedenou nejčastěji při gastroskopickém vyšetření. Obojí diagnostiku, tj. vyšetření autoprotilátek v krvi i biopsii tenkého střeva je nutno provést ještě v době, kdy pacient konzumuje lepek. V opačném případě mohou být výsledky falešně negativní. U dětí se v posledních letech uplatňuje i diagnostický přístup s vynecháním biopsie tenkého střeva, pokud jsou autoprotilátky (protilátky proti tkáňové transglutamináze) zvýšeny 10x nad horní normu a pokud je prokázáno genetické riziko. Počet celiakálních pacientů v posledních desetiletích narůstá, což je jistě způsobeno lepšími medicínskými celospolečenskými znalostmi o celiakii, lepšími diagnostickými možnostmi. Nad rámec tohoto je však zaznamenán i všeobecný trend v nárůstu celiakie (podobně jako narůstají ostatní autoimunitní choroby).

Možná léčba celiakie

Jedinou možnou léčbou celiakie je celoživotní bezlepková dieta, obohacená o vitaminy, minerály a vlákninu (celozrnné přirozeně bezlepkové potraviny). Pacienti s celiakií jsou pod celoživotním lékařským dohledem, který je zaměřen nejen na kontrolu obtíží, kontrolu dodržování bezlepkové diety, ale i na kontroly případných deficitů vitaminů, minerálů a přidružených chorob. Je doporučován screening (vyhledávání) celiakie u příbuzných 1. stupně (tj. rodiče, sourozenci a děti celiakálního pacienta), u jedinců s podezřelými příznaky a onemocněními, včetně autoimunitních chorob, které se často s celiakií sdružují.