Raz dva navařeno...

Ochrana osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Naše společnost LABETA, a.s., IČ 49813749, se sídlem v Dřenicích, č.p. 81, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2488 jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, které nám poskytnete.

Můžete nás kontaktovat písemně na uvedené adrese našeho sídla anebo i těmito způsoby:

Naše společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává tyto identifikační údaje a kontaktní údaje:

Jste povinni nám osobní údaje poskytnout?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu o prodeji zboží a abychom smlouvu splnili. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva a naše společnost Vám nebude moci dodat zboží, o které máte zájem.

Pokud máte zájem o odběr newsletteru, je naším smluvním požadavkem uvedení Vaší e-mailové adresy. Jinak by nebylo možné Vám newsletter zasílat.

I při založení Vašeho uživatelského účtu je naším smluvním požadavkem sdělení osobních údajů. Bez uvedení těchto údajů by nebylo možné Vám poskytovat služby spojené s uživatelským účtem. Bližší informace o uživatelském účtu najdete v našich obchodních podmínkách.

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Společnost LABETA, a.s. zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů

Společnost LABETA, a.s. zpracovává osobní údaje na základě toho, že:

Oprávněný zájem

Naše společnost zpracovává osobní údaje i k tomu, aby Vám zaslala informace, které pro Vás mohou být zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme osobní údaje, které od Vás získáme při objednávce zboží. Na základě jejich zpracování Vám pak můžeme zaslat newsletter s nabídkou obdobného zboží, a to pod dobu 2 let od Vaší objednávky.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Námitku můžete poslat poštou anebo elektronicky na adresu labeta@labeta.cz.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v těchto případech:

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uloženy?

Společnost LABETA, a.s. uchovává Vaše osobní údaje po určitou dobu, a to:

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

U jakého orgánu můžete podat stížnost?

Pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje protiprávně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.